ROT-avdragrotavdrag rot rod cop

Du har möjlighet att få en skattereduktion på 30 % av arbetskostnaden. Skatteverket har tagit fram ett schablonvärde för värmepumpsinstallationer. Av den totala installationskostnaden har man räknat fram att följande procentsatser utgör arbetskostnad:

Luftvärmepump 30%

Berg-jord-sjövärmepump 35%

Förutsättning är att du anlitar en hantverkare med F-skattsedel för jobbet vilket Kyl & Värmeteknik har. 

Ex1. Luftvärmepump inkl installation        25000:-

        Arbetskostnad enl. schablon             7500:- (30% av 25000:-)

        Rotavdrag                                     - 2250:- (30% av   7500:-)

Din kostnad                                           22750:-

Ex2. Bergvärmepump inkl installation     100000:-

        Arbetskostnad enl schablon            35000:- (35% av 100000:-) 

        Rotavdrag                                    -10500:- (30% av   35000:-)

Din kostnad                                            89500:-

Det högsta beloppet för ROT-avdraget är 50 000 kronor per person och år.

För mer information om ROT-avdraget och hur det fungerar se Schablon för värmepumpar


Projekt med ansvar

Vi projekterar, säljer, installerar och underhåller alla typer av anläggningar och vi har mer än 20 års erfarenhet inom kyla och värme.
ansvar3
                                 Vi tar naturligtvis ett totalansvar för det vi levererar